Een cultuurproject over en op de NDSM werf
Een cultuurproject over en op de NDSM werf

4 en 5 april 2019 @NDSM Loods


“EEN SCHEEPSWERF IS EEN BIJZONDER BEDRIJF, ER IS EEN GROTE SAAMHORIGHEID. DAT KOMT OMDAT MEN DAAR ALLEMAAL, IEDEREEN MET EIGEN KENNIS EN TALENT, BEZIG IS AAN ÉÉN PRODUCT: HET SCHIP.” (SIMON BROERSE, OUD-WERKNEMER NDSM).