Een cultuurproject over en op de ndsm werf

Verhalen van de NDSM-werf vertaald in een artistieke voorstelling met theater, choreografie en live muziek! Gespeeld door kinderen, oud-werknemers, een koor, een band en een groot orkest. Een rauwe voorstelling op een unieke locatie over de maak-cultuur van toen. Een voorstelling die verbinding maakt tussen toen en nu, tussen jong en oud en tussen buurtbewoners met verschillende talenten en achtergronden.


Voorstellingen: 4 en 5 april     om 19.30 in de NDSM-loods


“EEN SCHEEPSWERF IS EEN BIJZONDER BEDRIJF, ER IS EEN GROTE SAAMHORIGHEID. DAT KOMT OMDAT MEN DAAR ALLEMAAL, IEDEREEN MET EIGEN KENNIS EN TALENT, BEZIG IS AAN ÉÉN PRODUCT: HET SCHIP.” (SIMON BROERSE, OUD-WERKNEMER NDSM).